ค้นหาสมุนไพรที่สัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยจากกฏความสัมพันธ์

ลำดับ กลุ่มอาการเจ็บป่วย สมุนไพร ค่าสนับสนุน ค่าความเชื่อมั่น Lift การยอมรับกฏ แสดง
1 ขับลม, วิงเวียน สนทราย 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
2 ขับลม หญ้ารังกา 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
3 ต่อมทอนซิลอักเสบ, ฝี อุโลก 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
4 ขับลม, ขับปัสสาวะ, ปวด สนทราย 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
5 ต่อมทอนซิลอักเสบ, เจ็บคอ, ปวดแสบปวดร้อน อุโลก 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
6 วิงเวียน, ปวด, ไต สนทราย 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
7 จุกเสียด, ไข้, ร้อนใน, ตัวร้อน อุโลก 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
8 วิงเวียน, ปวดเมื่อย, ปวด, ไต สนทราย 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
9 ขับลม, ขับปัสสาวะ, บวม สะระแหน่ญวน 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
10 อาเจียน บวบเหลี่ยม 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
11 หัด ท่อมขี้หมู 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
12 จาม, หัด, หนอง ท่อมขี้หมู 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
13 ฝี ข่าลิง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
14 หัวใจ, เริม ข่าลิง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
15 คัน, อักเสบ, เริม ข่าลิง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
16 คัน, อักเสบ, หัวใจ, โรค ข่าลิง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
17 เชื้อรา, สมานแผล กำยานไทย 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
18 ท้องเฟ้อ เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
19 ขับปัสสาวะ, สมานแผล, น้ำกัดเท้า กำยานไทย 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
20 อัมพฤกษ์, บวม เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
21 ปวดท้อง, ท้องเฟ้อ เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
22 ไต มะกล่ำตาหนู 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
23 คอแห้ง, อัมพฤกษ์, ปวดท้อง เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
24 คอแห้ง, ปวดท้อง, ท้องผูก เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
25 อัมพฤกษ์, อ่อนเพลีย, ท้องผูก เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
26 อ่อนเพลีย, ปวดท้อง, ปวด เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
27 ปวดท้อง, ปวด, บวม เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
28 บวม, ท้องเสีย, ท้องเฟ้อ เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
29 คอแห้ง, อัมพฤกษ์, ปวด, บวม เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
30 คอแห้ง, อ่อนเพลีย, ปวด, ท้องเสีย เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
31 คอแห้ง, ปวดท้อง, ท้องเสีย, ท้องเฟ้อ เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
32 อัมพฤกษ์, อ่อนเพลีย, ปวดท้อง, ท้องเฟ้อ เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
33 อัมพฤกษ์, ปวดท้อง, บวม, ท้องเสีย เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
34 อ่อนเพลีย, ปวดท้อง, ปวด, บวม เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
35 หวัด, ฝี ไฟเดือนห้า 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
36 อ่อนเพลีย, บวม, ท้องเสีย, ท้องเฟ้อ เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
37 หวัด, เริม, มะเร็ง ไฟเดือนห้า 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
38 ปวด, บวม, ท้องเฟ้อ, ท้องผูก เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
39 หวัด, เรื้อรัง, เริม, มะเร็ง ไฟเดือนห้า 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
40 คอแห้ง, อัมพฤกษ์, อ่อนเพลีย, ท้องเสีย, ท้องผูก เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
41 หวัด, เรื้อรัง, เริม, มะเร็ง, ปวด ไฟเดือนห้า 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
42 พยาธิ มะกอกฝรั่ง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
43 คอแห้ง, อัมพฤกษ์, ปวด, ท้องเสีย, ท้องผูก เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
44 ขับลม, ขับปัสสาวะ มะกอกฝรั่ง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
45 คอแห้ง, อ่อนเพลีย, ปวด, บวม, ท้องเสีย เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
46 เจ็บคอ, ขับลม, แก้ไอ มะกอกฝรั่ง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
47 คอแห้ง, ปวดท้อง, บวม, ท้องเสีย, ท้องเฟ้อ เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
48 ขับเสมหะ, ขับลม, แก้ไอ มะกอกฝรั่ง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
49 อัมพฤกษ์, อ่อนเพลีย, ปวดท้อง, ท้องเสีย, ท้องเฟ้อ เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
50 เจ็บคอ, จุกเสียด, ขับปัสสาวะ, แก้ไอ มะกอกฝรั่ง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง