ค้นหาสมุนไพรที่สัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยจากกฏความสัมพันธ์

ลำดับ กลุ่มอาการเจ็บป่วย สมุนไพร ค่าสนับสนุน ค่าความเชื่อมั่น Lift การยอมรับกฏ แสดง
1 โรค ปอทะเล 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
2 ขับปัสสาวะ, โรค, ผื่นคัน กระดูกไก่ดำ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
3 ขับลม ผักตบไทย 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
4 ร้อนใน, ไต ผักเบี้ยเล็ก 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
5 อาเจียน พลับพลึงตีนเป็ด 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
6 ท้องเสีย นมงัว 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
7 ขับปัสสาวะ, บวม, ท้องเสีย นมงัว 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
8 เจ็บคอ, แก้ไอ มะกอกฝรั่ง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
9 แก้ไอ, พยาธิ มะกอกฝรั่ง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
10 กระเพาะปัสสาวะ, ไอ, ขับปัสสาวะ เถาวัลย์แดง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
11 จุกเสียด, ขับเสมหะ, ขับลม มะกอกฝรั่ง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
12 ฝี ข่าลิง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
13 ขับลม, ขับปัสสาวะ, แก้ไอ มะกอกฝรั่ง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
14 หัวใจ, เริม ข่าลิง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
15 เจ็บคอ, ขับเสมหะ, ขับลม, พยาธิ มะกอกฝรั่ง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
16 คัน, อักเสบ, เริม ข่าลิง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
17 จุกเสียด, ขับลม, แก้ไอ, พยาธิ มะกอกฝรั่ง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
18 คัน, อักเสบ, หัวใจ, โรค ข่าลิง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
19 เจ็บคอ, จุกเสียด, ขับปัสสาวะ, แก้ไอ, พยาธิ มะกอกฝรั่ง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
20 เจ็บคอ, จุกเสียด, ขับลม, ขับปัสสาวะ, แก้ไอ, พยาธิ มะกอกฝรั่ง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
21 ปวด ลำพันหางหมู 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
22 จุกเสียด, ปวด ลำพันหางหมู 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
23 ไต, ติดเชื้อ ลำพันหางหมู 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
24 ไซนัสอักเสบ, ไต, กรดไหลย้อน ลำพันหางหมู 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
25 อัมพฤกษ์, ขับลม, ริดสีดวงทวาร ลำพันหางหมู 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
26 ไซนัสอักเสบ, ไซนัส, โรคหัวใจ, ติดเชื้อ ลำพันหางหมู 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
27 ไซนัส, แสบร้อน, โรคหัวใจ, ติดเชื้อ ลำพันหางหมู 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
28 ไซนัสอักเสบ, ไซนัส, แสบร้อน, โรคหัวใจ, ติดเชื้อ ลำพันหางหมู 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
29 ไซนัส, แสบร้อน, โรคหัวใจ, ติดเชื้อ, กรดไหลย้อน ลำพันหางหมู 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
30 ไส้ติ่งอักเสบ, บวม ผักปลังขาว 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
31 ไข้ ขี้กาแดง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
32 ไข้, ขับลม, ฝี ลิ้นเสือ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
33 เจ็บคอ, โรค พุงแก 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
34 โรค, ไต พุงแก 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
35 ไข้, อีสุกอีใส, อักเสบ พุงแก 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
36 อักเสบ, หลอดลมอักเสบ, โรค พุงแก 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
37 จาม ครามป่า 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
38 เจ็บคอ, อีสุกอีใส, อักเสบ, ไต พุงแก 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
39 ไข้หวัด, ตัวร้อน ครามป่า 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
40 ไข้, อักเสบ, โรค, ไต พุงแก 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
41 ไข้หวัด, ขับปัสสาวะ, พยาธิ ครามป่า 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
42 เจ็บคอ, ไข้, หลอดลมอักเสบ, โรค, ไต พุงแก 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
43 ไข้หวัด, หิด, ขับปัสสาวะ, พยาธิ ครามป่า 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
44 เจ็บคอ, ไข้, อักเสบ, หลอดลมอักเสบ, โรค, ไต พุงแก 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
45 ไข้หวัด, หิด, ขับปัสสาวะ, พยาธิ, ตัวร้อน ครามป่า 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
46 ขับปัสสาวะ, วัณโรค มะเค็ด 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
47 ขับปัสสาวะ, มะเร็งตับ, มะเร็ง มะเค็ด 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
48 ขับปัสสาวะ, สมานแผล กำยานไทย 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
49 เชื้อรา, ขับปัสสาวะ, สมานแผล, โรค กำยานไทย 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
50 หัวใจ, โรคบิด ผักเป็ดไทย 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง