ค้นหาสมุนไพรที่สัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยจากกฏความสัมพันธ์

ลำดับ กลุ่มอาการเจ็บป่วย สมุนไพร ค่าสนับสนุน ค่าความเชื่อมั่น Lift การยอมรับกฏ แสดง
1 คอแห้ง, อัมพฤกษ์, ปวดท้อง, ท้องผูก เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
2 ไอ, ขับปัสสาวะ, เรื้อรัง, ฝี, ผื่นคัน ว่านเพชรหึง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
3 คอแห้ง, อ่อนเพลีย, ปวด, บวม เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
4 ไอ, เรื้อรัง, เริม, ฝี, ผื่นคัน ว่านเพชรหึง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
5 คอแห้ง, ปวดท้อง, บวม, ท้องผูก เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
6 อาเจียน, ขับปัสสาวะ, เรื้อรัง, แมลงสัตว์กัดต่อย, ฝี ว่านเพชรหึง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
7 อัมพฤกษ์, อ่อนเพลีย, ปวดท้อง, ท้องเสีย เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
8 อาเจียน, เรื้อรัง, เริม, แมลงสัตว์กัดต่อย, ฝี ว่านเพชรหึง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
9 อัมพฤกษ์, ปวดท้อง, ปวด, ท้องผูก เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
10 ขับปัสสาวะ, เรื้อรัง, เริม, แมลงสัตว์กัดต่อย, ผื่นคัน ว่านเพชรหึง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
11 อัมพฤกษ์, ท้องเสีย, ท้องเฟ้อ, ท้องผูก เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
12 หวัด, มะเร็ง ไฟเดือนห้า 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
13 เรื้อรัง, เริม, แมลงสัตว์กัดต่อย, ผื่นคัน, บ้า ว่านเพชรหึง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
14 อ่อนเพลีย, ปวด, ท้องเฟ้อ, ท้องผูก เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
15 หวัด, เรื้อรัง, ปวด ไฟเดือนห้า 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
16 ไอ, อาเจียน, ขับปัสสาวะ, เริม, แมลงสัตว์กัดต่อย, บ้า ว่านเพชรหึง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
17 ปวด, บวม, ท้องเสีย, ท้องผูก เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
18 มะเร็ง, ฝี, ปวด ไฟเดือนห้า 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
19 ไอ, อาเจียน, เรื้อรัง, แมลงสัตว์กัดต่อย, ผื่นคัน, บ้า ว่านเพชรหึง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
20 คอแห้ง, อัมพฤกษ์, อ่อนเพลีย, ท้องเสีย, ท้องเฟ้อ เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
21 หวัด, เรื้อรัง, เริม, มะเร็ง, ฝี ไฟเดือนห้า 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
22 ไอ, ขับปัสสาวะ, เรื้อรัง, ฝี, ผื่นคัน, บ้า ว่านเพชรหึง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
23 คอแห้ง, อัมพฤกษ์, ปวด, ท้องเสีย, ท้องเฟ้อ เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
24 อาเจียน, ขับปัสสาวะ, เรื้อรัง, เริม, ฝี, บ้า ว่านเพชรหึง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
25 คอแห้ง, อ่อนเพลีย, ปวดท้อง, ท้องเฟ้อ, ท้องผูก เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
26 อาเจียน, เริม, แมลงสัตว์กัดต่อย, ฝี, ผื่นคัน, บ้า ว่านเพชรหึง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
27 คอแห้ง, ปวดท้อง, ปวด, ท้องเฟ้อ, ท้องผูก เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
28 ไอ, อาเจียน, ขับปัสสาวะ, เรื้อรัง, แมลงสัตว์กัดต่อย, ผื่นคัน, บ้า ว่านเพชรหึง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
29 อัมพฤกษ์, อ่อนเพลีย, ปวดท้อง, บวม, ท้องผูก เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
30 ไอ, ขับปัสสาวะ, เรื้อรัง, เริม, ฝี, ผื่นคัน, บ้า ว่านเพชรหึง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
31 อัมพฤกษ์, ปวดท้อง, ปวด, บวม, ท้องผูก เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
32 ไอ, อาเจียน, ขับปัสสาวะ, เรื้อรัง, แมลงสัตว์กัดต่อย, ฝี, ผื่นคัน, บ้า ว่านเพชรหึง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
33 อ่อนเพลีย, ปวดท้อง, ปวด, ท้องเสีย, ท้องเฟ้อ เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
34 ไข้ ขี้กาแดง 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
35 ปวดท้อง, บวม, ท้องเสีย, ท้องเฟ้อ, ท้องผูก เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
36 คอแห้ง, อัมพฤกษ์, อ่อนเพลีย, ปวด, ท้องเสีย, ท้องผูก เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
37 คอแห้ง, อัมพฤกษ์, ปวด, บวม, ท้องเสีย, ท้องเฟ้อ เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
38 คอแห้ง, อ่อนเพลีย, ปวด, บวม, ท้องเสีย, ท้องผูก เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
39 อักเสบ มะผู้มะเมีย 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
40 อัมพฤกษ์, อ่อนเพลีย, ปวดท้อง, บวม, ท้องเสีย, ท้องเฟ้อ เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
41 อักเสบ, บวม มะผู้มะเมีย 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
42 อ่อนเพลีย, ปวดท้อง, ปวด, บวม, ท้องเสีย, ท้องผูก เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
43 ไอ, วัณโรค, ลำไส้อักเสบ มะผู้มะเมีย 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
44 ขับปัสสาวะ, โรคไต, แก้ไอ, บวม เกากีฉ่าย 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
45 คอแห้ง, อัมพฤกษ์, อ่อนเพลีย, ปวด, บวม, ท้องเสีย, ท้องเฟ้อ เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
46 อักเสบ, ลำไส้อักเสบ, บวม มะผู้มะเมีย 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
47 พอง, ปวดแสบปวดร้อน ว่านหมื่นปี 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
48 คอแห้ง, อ่อนเพลีย, ปวด, บวม, ท้องเสีย, ท้องเฟ้อ, ท้องผูก เทียนแกลบ 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
49 ไอ, อักเสบ, วัณโรค, บาดแผล มะผู้มะเมีย 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง
50 อักเสบ, พอง, ปวดแสบปวดร้อน ว่านหมื่นปี 0.50 1.00 1.00
0/5
แสดง