ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกใช้สมุนไพรที่ตอบสนองต่ออาการเจ็บป่วย

แท็บหลัก

รายชื่อสมุนไพรเรียงตามตัวอักษรไทย

 1. กกรังกา
 2. กรดน้ำ
 3. กรรณิการ์
 4. กระจับ
 5. กระชาย
 6. กระชายดำ
 7. กระดอม
 8. กระดังงาไทย
 9. กระดาด
 10. กระดูกไก่ดำ
 11. กระถิน
 12. กระถินพวง
 13. กระถินพิมาน
 14. กระถินเทศ
 15. กระทิง
 16. กระทืบยอด
 17. กระทุงลาย
 18. กระทุงหมาบ้า
 19. กระทุ่ม
 20. กระทุ่มขี้หมู
 21. กระทุ่มหมู
 22. กระท่อม
 23. กระท้อน
 24. กระบก
 25. กระบือเจ็ดตัว
 26. กระพังโหม
 27. กระพี้
 28. กระพี้เขาควาย
 29. กระวาน
 30. กระวานเทศ
 31. กระเจานา
 32. กระเจี๊ยบมอญ
 33. กระเจี๊ยบแดง
 34. กระเช้าสีดา
 35. กระเทียม
 36. กระเบา
 37. กระเบากลัก
 38. กระเบาใหญ่
 39. กระเบียน
 40. กระแตไต่ไม้
 41. กระโดน
 42. กระไดลิง
 43. กรุงเขมา
 44. กฤษณา
 45. กลอย
 46. กล้วย
 47. กวาวเครือ
 48. กะตังใบ
 49. กะทือ
 50. กะเพรา
 51. กะเม็ง
 52. กะเม็งตัวผู้
 53. กัญชา
 54. กัญชาเทศ
 55. กัดลิ้น
 56. กันเกรา
 57. กัลปพฤกษ์
 58. กานพลู
 59. กาฝากมะม่วง
 60. การบูน
 61. การเวก
 62. กาหลง
 63. กาแฟใบใหญ่
 64. กำจัดต้น
 65. กำจาย
 66. กำยานสุมาตรา
 67. กำยานไทย
 68. กำลังวัวเถลิง
 69. กำแพงเจ็ดชั้น
 70. กุยช่าย
 71. กุหลาบ
 72. กุหลาบมอญ
 73. กุ่ม
 74. กุ่มน้ำ
 75. กุ่มบก
 76. ก้างปลาขาว
 77. ก้างปลาเครือ
 78. ก้างปลาแดง
 79. ก้ามปู
 80. ก้ามปูหลุด
 81. เกล็ดนาค
 82. เกล็ดนาคราช
 83. เกากีฉ่าย
 84. เก็กฮวย
 85. แกแล
 86. แก้วเจ้าจอม
 87. โกงกางใบเล็ก
 88. โกงกางใบใหญ่
 89. โกฐกระดูก
 90. โกฐกักกรา
 91. โกฐก้านพร้าว
 92. โกฐจุฬาลำพา
 93. โกฐชฎามังสี
 94. โกฐน้ำเต้า
 95. โกฐสอ
 96. โกฐหัวบัว
 97. โกฐเขมา
 98. โกฐเชียง
 99. โกโก้
 1. มดยอบ
 2. มวกขาว
 3. มวกแดง
 4. มหาสดำน้อย
 5. มหาหิงค์
 6. มะกรูด
 7. มะกล่ำตาช้าง
 8. มะกล่ำตาหนู
 9. มะกล่ำเผือก
 10. มะกอก
 11. มะกอกฝรั่ง
 12. มะกา
 13. มะกาเครือ
 14. มะขวิด
 15. มะขาม
 16. มะขามป้อม
 17. มะขามเครือ
 18. มะขามเทศ
 19. มะขามแขก
 20. มะคังแดง
 21. มะคำดีควาย
 22. มะคำไก่
 23. มะค่าแต้
 24. มะค่าโมง
 25. มะซาง
 26. มะดัน
 27. มะดูก
 28. มะตาด
 29. มะตูม
 30. มะนาว
 31. มะนาวควาย
 32. มะนาวผี
 33. มะนาวฝรั่ง
 34. มะนาวเทศ
 35. มะปราง
 36. มะปริง
 37. มะผู้มะเมีย
 38. มะพร้าว
 39. มะพร้าวหัวลิง
 40. มะพร้าวเต่า
 41. มะพลับ
 42. มะพูด
 43. มะม่วง
 44. มะม่วงคัน
 45. มะม่วงป่า
 46. มะม่วงหิมพานต์
 47. มะยม
 48. มะระขี้นก
 49. มะรุม
 50. มะละกอ
 51. มะลิ
 52. มะลิวัลย์
 53. มะสัง
 54. มะหวด
 55. มะหาด
 56. มะอึก
 57. มะฮอกกานีใบเล็ก
 58. มะเกลือ
 59. มะเขือขื่น
 60. มะเขือพวง
 61. มะเขือยาว
 62. มะเขือเทศ
 63. มะเขือเปราะ
 64. มะเค็ด
 65. มะเดือยขี้หนอน
 66. มะเดื่อดิน
 67. มะเดื่อปล้อง
 68. มะเดื่อหอม
 69. มะเดื่ออุทุมพร
 70. มะเฟือง
 71. มะเม่าขน
 72. มะเยา
 73. มะเหลี่ยมหิน
 74. มะแฟน
 75. มะแว้งต้น
 76. มะแว้งเครือ
 77. มะไฟ
 78. มังคุด
 79. มันฝรั่ง
 80. มันสำปะหลัง
 81. มันเทศ
 82. มันแกว
 83. มั่วอึ๊ง
 84. มือพระนารายณ์
 85. ม้ากระทืบโรง
 86. ม้าแม่ก่ำ
 87. แมงกะแซง
 88. แมงลัก
 89. แมงลักคา
 90. โมกมัน
 91. โมกหลวง
 92. ไมยราบ
 93. ไมยราบยักษ์
 94. ไม้เท้ายายม่อม
 1. สนทราย
 2. สนทะเล
 3. สนหมอก
 4. สนหางสิงห์
 5. สนุ่น
 6. สนแผง
 7. สบู่ขาว
 8. สบู่เลือด
 9. สบู่แดง
 10. สมอดีงู
 11. สมอทะเล
 12. สมอพิเภก
 13. สมอร่อง
 14. สมอเทศ
 15. สมอไทย
 16. สมุลแว้ง
 17. สร้อยอินทนิล
 18. สลอด
 19. สลอดน้ำ
 20. สละ
 21. สลัดได
 22. สลัดไดบ้าน
 23. สลิด
 24. สวาด
 25. สองฤดู
 26. สะค้าน
 27. สะตอ
 28. สะตือ
 29. สะบ้ามอญ
 30. สะบ้าลาย
 31. สะบ้าลิง
 32. สะระแหน่
 33. สะระแหน่ญวน
 34. สะระแหน่ญี่ปุ่น
 35. สะระแหน่ฝรั่ง
 36. สะอึก
 37. สะเดา
 38. สะแก
 39. สะแกแสง
 40. สักขี
 41. สังกรณี
 42. สันตะวา
 43. สันพร้ามอญ
 44. สันพร้าหอม
 45. สับปะรด
 46. สับปะรดเทศ
 47. สาคูวิลาศ
 48. สาบเสือ
 49. สายน้ำผึ้ง
 50. สายหยุด
 51. สารพัดพิษ
 52. สารภี
 53. สารภีดอกใหญ่
 54. สาเก
 55. สำมะงา
 56. สำรอง
 57. สำเหร่
 58. สำโรง
 59. สีฟันควาย
 60. สีเสียด
 61. สีเสียดเทศ
 62. สีเสียดเปลือก
 63. สุพรรณิกา
 64. สุรามะริด
 65. ส้มกบ
 66. ส้มกุ้ง
 67. ส้มกุ้งใหญ่
 68. ส้มป่อย
 69. ส้มมือ
 70. ส้มสันดาน
 71. ส้มเกลี้ยง
 72. ส้มเขียวหวาน
 73. ส้มเช้า
 74. ส้มเสี้ยว
 75. ส้มแก้ว
 76. ส้มแขก
 77. ส้มโอ
 78. เสนียด
 79. เสน่ห์จันทน์ขาว
 80. เสน่ห์จันทน์แดง
 81. เสม็ดขาว
 82. เสลดพังพอน
 83. เสลา
 84. เส้ง
 85. แสงจันทร์
 86. แสนประสะ
 87. แสม
 88. แสมขาว
 89. แสมดำ
 90. แสมทะเล
 91. แสมสาร
 92. แสยก
 93. แสลงพัน
 94. แสลงใจ
 95. โสน
 96. โสมคน
 97. โสมอเมริกัน
 98. โส่ยซิน
 1. หงอนไก่
 2. หงอนไก่ทะเล
 3. หงอนไก่ฝรั่ง
 4. หญ้ากระต่ายจาม
 5. หญ้าขัด
 6. หญ้าขัดใบป้อม
 7. หญ้าขัดใบยาว
 8. หญ้าคา
 9. หญ้างวงช้าง
 10. หญ้าชันกาด
 11. หญ้าตะขาบ
 12. หญ้าตีนกา
 13. หญ้าตีนมือตุ๊ดตู่
 14. หญ้าต้อมต๊อก
 15. หญ้าน้ำดับไฟ
 16. หญ้าปล้อง
 17. หญ้าปักกิ่ง
 18. หญ้าปากควาย
 19. หญ้าฝรั่น
 20. หญ้าพงพดเขา
 21. หญ้าพองลม
 22. หญ้าพันงูขาว
 23. หญ้าพันงูแดง
 24. หญ้ายอนหู
 25. หญ้ายุงปัดแม่ม่าย
 26. หญ้ารังกา
 27. หญ้าละออง
 28. หญ้าสาบแร้ง
 29. หญ้าหนวดแมว
 30. หญ้าหนูต้น
 31. หญ้าหวาน
 32. หญ้าหัวโต
 33. หญ้าหูเสือ
 34. หญ้าเกล็ดหอย
 35. หญ้าเจ้าชู้
 36. หญ้าแพรก
 37. หญ้าแห้วหมู
 38. หญ้าใต้ใบ
 39. หญ้าไข่เหา
 40. หญ้าไทร
 41. หญ้าไผ่
 42. หนวดปลาดุก
 43. หนอนตายหยาก
 44. หนาดวัว
 45. หนาดใหญ่
 46. หนามขี้แรด
 47. หนามพรม
 48. หนามเล็บแมว
 49. หนามแดง
 50. หนามไก่ให้
 51. หนุมานประสานกาย
 52. หมากดิบน้ำค้าง
 53. หมากสง
 54. หมากเหลือง
 55. หมากแดง
 56. หมาตายซาก
 57. หมามุ่ย
 58. หมีเหม็น
 59. หม่อน
 60. หยี
 61. หยูเฮียง
 62. หลิว
 63. หล่อฮั่งก๊วย
 64. หวายขม
 65. หวายตะค้า
 66. หวายตะมอย
 67. หวายลิง
 68. หวายโป่ง
 69. หว้า
 70. หอมปีนัง
 71. หอมหัวใหญ่
 72. หอมแดง
 73. หัวข้าวเย็นเหนือ
 74. หัวผักกาด
 75. หัวร้อยรู
 76. หัวลิง
 77. หัสคุณ
 78. หัสคุณเทศ
 79. หัสดำ
 80. หางกระรอก
 81. หางกระรอกแดง
 82. หางนกยูงฝรั่ง
 83. หางนกยูงไทย
 84. หางนกลิง
 85. หางไหล
 86. หิงหาย
 87. หิงหายใบเล็ก
 88. หิงห้อย
 89. หิรัญญิการ์
 90. หูกวาง
 91. หูปลาช่อน
 92. เหงือกปลาหมอ
 93. เหงือกปลาหมอดอกขาว
 94. เหงือกปลาหมอดอกม่วง
 95. เหรียง
 96. เหล่งต๋าเช่า
 97. เห็ดจิก
 98. เห็ดหลินจือ
 99. แห้ม
 100. แห้วไทย
 101. โหระพา
 102. โหระพาช้าง
 103. โหรากระบือ
 104. โหราข้าวโพด
 105. โหราบอน
 106. โหราเดือยไก่