รายชื่อสมุนไพรในจังหวัดศรีะเกษที่อ้างอิงจากหนังสือ

ลำดับ ชื่อไทย ชื่อลาว ชื่อเขมร ลักษณะทั่วไป แสดง
1 เอื้องหมายนา เอื้อง ตระท๊อก เป็นพืชลงหัว ลำต้นกลมฉ่ำน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลางราวครึ่งนิ้ว สูงยาว 1-2 เมตร รากเป็นหัวโตยาว ที่โคนแข็งเหมือนไม้ ใบออกเรียงรอบต้น ใบรูปหอกปลายแหลม โคนเรียวปลายมน มีขนทุกส่วนของต้น ใบกว้าง 6-7 เซนติเมตร ยาว 15-20 เซนติเมตร ดอกเขียวรูปปากแตรขอบหยักเป็นคลื่น บานสวยงาม ออกเป็นช่อแน่นที่ปลายต้นทยอยบานทีละดอก พบตามชายทุ่ง เชิงเขาทั่วไป แสดง
2 พญายา พญายา พะเณยา,พญายา ไม้ยืนต้น ทรงพุ่มขนาดกลาง กิ่งก้านตั้งฉากกับลำต้น มีหนามยาวเล็กคล้ายกิ่งสั้นๆ ใบประกอบ ปลายก้านมีใบย่อยสามใบ ก้านใบ มีครีบเหมือนใบต่อ มีใบย่อยอีก 1-2 คู่ ดอกช่อสีขาว ผลกลมสีเหลือง เปลือกในสีขาว เกิดตามป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าละเมาะทั่วไป ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด แสดง
3 พญารากเดี่ยว ปลาไหลเผือก ปลาไหลเผือก เอี่ยนด่อน กันตวงซอ เป็นไม้พุ่มขนาดย่อม ลำต้นตั้งตรง สูง 7-8 ฟุต ใบประกอบ ใบย่อยรูปหอกเรียวยาว ปลายและโคนใบแหลม ก้านใบออกจากลำต้นตรงส่วนปลาย แตกกิ่งน้อย รากกลมโตสีขาวยาว ดอกเล็กๆ เป็นช่อพวงใหญ่ ลูกกลมเป็นพวง เกิดตามป่าดิบแล้งทั่วไป ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด แสดง
4 รสสุคนธ์ ลิ้นแฮด ดอระกวน เป็นไม้เถาว์ขนาดกลาง ใบเดี่ยว รูปหอกปลายแหลมยาว 7-15เซนติเมตร ขอบจักออกเรียงสลับกัน เส้นใบเรียงขนาน ผิวสาก สีเขียวเข้ม ดอกเล็กๆ ทรงกลมสีขาว เป็นช่อ เมล็ดเล็กรูปไข่ สุกสีแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ แสดง
5 - ผักสาบ อาโนร ไม้เถาว์ขนาดเล็ก พบได้ตามป่าโปร่งทั่วไป แสดง
6 บัวบกหัว บัวบก ชูกกูก ไม้ล้มลุก มีหัว พบตามเขตร้อนทั่วไป แสดง
7 โลดทนงแดง นางแส่ง ประเตี้ยนกลัน ไม้พุ่มขนาดเล็กสูง 2-5 ฟุต ลำต้นเรียวเล็ก เกิดเป็นกอ ใบเดี่ยวรูปหอกขอบขนาน ปลายแหลมกว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 7-12 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ดอกเล็กเป็นช่อ สีขาว ชมพู ฐานดอกสีแดงม่วง ก้านช่อยาว ออกตามง่ามใบ ผลกลม มี 3 พู ขนาดประมาณ 10 มิลลิเมตร เมล็ดรูปไข่สีเหลืองผิวเรียบมีราก เก็บอาหารพองโต ผิวสีแดงอมม่วง เนื้อสีขาว เกิดตามที่รกร้างว่างเปล่า ในป่าดิบแล้งทั่วไป ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด แสดง
8 มะกอก บักกอก โปน/เดิมมะกะ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นกลมตั้งตรง ใบประกอบรูปหอกปลายแหลม ดอกช่อสีขาว ผลกลมรูปไข่เมื่อสุก มีสีเหลืองอมเขียว เปลือกนิ่ม เนื้อเปียก เมล็ดกลมโตแข็ง เกิดตามป่าดงดิบแล้งทั่วไปปลูกเป็นอาหาร ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด แสดง
9 ตำลึงนก บ่งเลน ปวงกำ ไม้เถาวัลย์ขนาดเล็ก หรือบางต้นมีขนาดกลาง มือเกาะเดี่ยว ใบเดี่ยวรูปหัวใจแหว่งเล็กน้อย สีเขียวเข้ม ดอกเดี่ยว สีขาวผลกลมเหมือนแตงกวา แต่เล็กกว่ามาก สีเขียวลายขาว เมื่อสุกสีแดงสด ปลูกเป็นผัก ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด แสดง
10 สะแกแสง แตงแซง จะแกสะแรง ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ลำต้นตรงสูง 15-20 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีเทา เปลือกต้นสีเทาใบเดี่ยวรูปมนยาว 3-8 นิ้ว โคนเว้า สีเขียวเข้ม ท้องใบสีอ่อน มีขนหนาแน่นกว่าหน้าใบ ดอกช่อละ 1-3 ดอก กลีบเรียวยาวเหมือนกับดอกกระดังงา มี 6 กลีบแบ่งเป็นชั้น ผลกลมรียาว 1 นิ้ว เมื่อแก่สีดำ ผิวย่น เมล็ดเล็กๆ มากมาย เกิดตามป่าเบญจพรรณ ป่าโปร่ง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด แสดง
11 มะเดื่อหอม นมหมา เนียงเมา เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ใบสากริมแฉกข้างเดียว สองข้าง มีขนปกคลุม ผลกลมคล้ายลูกมะเดื่อชุมพร แต่เล็กเท่าปลายนิ้ว รสหวาน รากกลิ่นหอมมัน เกิดตามป่าแล้ง แสดง
12 ตานกกด ตานกกด ขเมอะ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูงได้ถึง 30 เมตร กิ่งก้านอ่อนมีขนละเอียด สีน้ำตาลใบเดี่ยวรูปหอก หรือไข่กลับ ปลายใบแหลมสีเขียวเยงสลับ ยาว 7-20 เซนติเมตร ดอกเล็กๆ กลีบสีขาว 5 กลีบ ม้วนออก ออกเป็นกระจุกที่ง่ามใบ ผลรูปไข่ ผิวมีขนละเอียด เมื่อแก่สีน้ำตาลแดง เมล็ดสีดำ เกิดตามป่าเบญจพรรณ แสดง
13 แหน สมอพิเภก ตีนนก แหน ประปีนแค เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 8-20 เมตร แตกกิ่งก้านที่ปลายยอดแผ่กว้างแบน กิ่งอ่อนมีขนนุ่ม เปลือกเป็นร่องตื้นๆ สีน้ำตาลอมเทา ใบเดี่ยวรูปไข่กลับ ปลายแหลม โคนใบสอบแหลม เนื้อหนา ผิวเป็นมันดอกเล็กๆ สีขาวเหลืองเป็นหลอดปลายบานเป็นถ้วยตื้นๆ ออกเป็นช่อเป็นพวงเป็นกลุ่มตามง่ามใบ ที่ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 5-6 นิ้ว กลิ่นหอมเอียน ผลรูปสามเหลี่ยมมี 2 ปีก ยาว 2-3 นิ้ว เกิดตามป่าเบญจพรรณที่ไม่สูงมากทั่วไป ป่าเขตร้อน ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด แสดง
14 กำลังหนุมาน บีงูเหลือม มลูจรุก ไม้เถาว์เล็ก แสดง
15 ชักมดลูก ตะลกคก กระดอกำพรอก เป็นพืชล้มลุกจำพวกเหง้าใต้ดิน ต้นคล้ายขมิ้นชัน ใบเดี่ยวกว้างยาม และสูงกว่าขมิ้นมาก ก้านใบเป็นกาบบึกบึน สีเขียวอ่อน เหง้าโต เนื้อสีเหลืองอ่อน แสดง
16 หัสคุณเทศ โมกทุ่ง โมกพลาญ ตึกเด็าะกะฮอม,ตึกเด็าะตู้จ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 2-4 ฟุต ลำต้นกลมตั้งตรงกิ่งก้านน้อย เปลือกต้นสีน้ำตาลดำ ใบเดี่ยวรูปหอก ปลายแหลม เนื้อหนา ดอกช่อ กลีบขาวหนา ผลเป็นกลมยาว เกิดตามที่รกร้างว่างเปล่าที่ลุ่มชื้นแฉะทั่วไป ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด แสดง
17 มะขามเครือ มะขามเครือ เวือรอัมปืล เป็นไม้เถาว์ขนาดใหญ่ กิ่งอ่อนสีน้ำตาลเหลือง ใบประกอบ ใบย่อย 11-21 ใบ ออกทแยงกันเล็กน้อย ก้านใบสั้น เส้นกลางใบและก้านใบมีขนใบรูปไข่ เบี้ยวเกือบเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ปลายเว้า หนาคล้ายๆหนัง ดอกเล็กเป็นช่อออกตามง่ามใบ ผลกลมยาวรี ปลายมีหนามเล็กๆ โคนมีฐานรองดอกติดอยู่ เกิดตามป่าดงดิบ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด แสดง
18 ชะเอมไทย อ้อยช้าง เวือรแอม เป็นไม้เถาว์ขนาดใหญ่ เมื่ออายุมากๆจะโตเหมือนไม้ยืนต้น ตามลำต้นมีหนามใบประกอบ ใบย่อยขนาดเล็ก โตกว่าใบส้มป่อย ดอกช่อสีขาว กลิ่นหอม ฝักแบนยาว ประมาณ 4 นิ้ว เกิดตามป่าดงดิบและป่าโปร่งทั่วไป ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด แสดง
19 เชือกเขาไฟ ฮังฮ้อน เชอเพลิง เป็นไม้เถาว์ เปลือกเถาว์สีแดงเรื่อๆ ใบยาว รูปหอก ดอกช่อผลเป็นวงเหมือนพริกไทย สีเขียวเข้มเกิดตามป่าดงดิบชื้น ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด แสดง
20 เหมือดขน เหมือดขน กรวงทม ไม้ยืนต้น พบได้ที่ทุ่งนาและป่าโปร่งทั่วไป แสดง