สมุนไพรที่ได้โดยการสำรวจจากหมอพื้นบ้าน จังหวัดศรีะเกษ

ลำดับ ชื่อสมุนไพร ชื่อในชุมชน ชนิดของตัวยา ส่วนที่ใช้เป็นยา ตำรับยา หมอพื้นบ้าน
1 รสสุคนธ์ ต้นลิ้นแฮง (ลาว) ตัวยาตรง เถา เบาหวาน นิด องอาจ
2 กำลังเสือโคร่ง ตัวยาตรง ลำต้น เบาหวาน นิด องอาจ
3 ขมิ้นเครือ เวิลระเมิด (เขมร) ตัวยาตรง เครือ เบาหวาน นิด องอาจ
4 กำแพงเจ็ดชั้น ตากวาง ตัวยารอง เครือ เบาหวาน นิด องอาจ
5 ตะไคร้ต้น เทพทาโร (กลาง) ตัวยารอง ราก เบาหวาน นิด องอาจ
6 พญารากเดี่ยว หัวเข่าคลอน หยิกไม่ถอง ตัวยาตรง ราก ผิดสำแดง นิด องอาจ
7 เขยตายแม่ยายชักปรก ตัวยาตรง ลำต้น ผิดสำแดง นิด องอาจ
8 ตะไคร้ต้น เทพทาโร (กลาง) ตัวยารอง ราก ผิดสำแดง นิด องอาจ
9 กำแพงเจ็ดชั้น ตากวาง ตัวยารอง เครือ ผิดสำแดง นิด องอาจ
10 ไม้ไฟ เชื้อเพลิง ตัวยารอง ลำต้น ผิดสำแดง นิด องอาจ
11 พญารากเดี่ยว หัวเข่าคลอน หยิกไม่ถอง ตัวยาตรง ราก โรคมะเร็ง นิด องอาจ
12 กำแพงเจ็ดชั้น ตากวาง ตัวยาตรง เครือ โรคมะเร็ง นิด องอาจ
13 ชะเอม อ้อยซ๋าง ตัวยาตรง ลำต้น โรคมะเร็ง นิด องอาจ
14 มะขามเครือ ตัวยาตรง เนื้อไม้ โรคมะเร็ง นิด องอาจ
15 ขมิ้นเครือ ตัวยารอง เครือ โรคมะเร็ง นิด องอาจ
16 หัวเข่าคลอน ตัวยาตรง หัว คล้ายหัวมัน โรคปวดข้อ นิด องอาจ
17 กำลังเสือโคร่ง ตัวยาตรง ลำต้น โรคปวดข้อ นิด องอาจ
18 ยางใย ตัวยาตรง ลำต้น โรคปวดข้อ นิด องอาจ
19 ตะไคร้ต้น เทพทาโร (กลาง) ตัวยารอง ราก โรคปวดข้อ นิด องอาจ
20 กำแพงเจ็ดชั้น ตากวาง ตัวยารอง เครือ โรคปวดข้อ นิด องอาจ